Schoolhistorie

 

In 1967 is de Paulusschool opgericht. Een tweede katholieke basisschool in Abcoude was nodig, omdat de (oude) Piusschool uit haar jasje was gegroeid. Vier leerkrachten trokken in de toenmalige land- en tuinbouwschool aan de Koppeldijk. Aan de voorzijde van ons schoolgebouw treft u nog steeds de gevelsteen van Ceres, de Griekse godin van de landbouw, aan die verwijst naar deze vorige bestemming.

Het gebouw is daarna verschillende keren uitgebreid; o.a. in 1975 door de toevoeging van kleuterschool ‘Het Hummelhol’, in 2003 door de bouw van een nieuwe zaal, in 2005 door toevoeging van 2 lokalen en de bouw van de orthotheek. De Paulusschool maakt deel uit van de stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Het gebouw bestaat momenteel uit 10 lokalen, een orthotheek en een gemeenschappelijke ruimte.

De Paulusschool ligt landelijk, aan de zuidkant van het dorp waar de dijk richting Baambrugge en Vinkeveen begint. Bijna alle lokalen kijken uit over weiland. Veel leerlingen komen uit de wijken rondom de school. Door de kleinschaligheid van Abcoude treft u ook kinderen uit de andere kant van het dorp aan.

copyright © Paulusschool Abcoude

Paulusschool is een school van Kalisto