Paulusgids

Waarom een Paulusgids ? Scholen verschillen in visie, werkwijze en sfeer. Daarom vraagt de overheid aan alle scholen een schoolgids te maken. Hierin is de informatie te vinden over de opzet van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, wat van de ouders verwacht wordt en wat de ouders van de school kunnen verwachten.

De informatie in deze schoolgids, De Paulusgids, is bestemd voor ouders die van plan zijn hun kinderen op de Paulusschool in te schrijven en voor ouders die al kinderen op onze school hebben.

De Paulusgids begint met hoe wij invulling geven aan Wat wil JIJ leren ? Dan een stukje over hoe een kind aan te melden en dan gaat het eerste deel verder met praktische informatie over de Paulusschool.

Het tweede deel van de gids betreft afspraken en procedures zoals ze binnen Kalisto-Boeiend Basisonderwijs en dus ook voor de Paulusschool gelden. Kortom, een gids vol informatie!

Naast de Paulusgids is er ook een schoolplan. Het schoolplan geeft inzage over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

copyright © Paulusschool Abcoude

Paulusschool is een school van Kalisto