Vakanties en studiedagen

Gezien het grote aantal kinderen uit Abcoude dat voortgezet onderwijs in Amsterdam volgt passen we met de scholen in Abcoude onze vakanties aan die van Amsterdam (regio Noord) aan.

 

Vakanties schooljaar 2017-2018

Eerste schooldag maandag 4 september 2017

 • herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017
 • kerstvakantie: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
 • voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
  vrijdag 23 februari vanaf 12 uur vrij
 • Goede vrijdag 30 maart en 2e paasdag 2 april 2018
 • meivakantie: vrijdag 27 april (Koningsdag) t/m 11 mei (incl. Hemelvaartsdag) 2018
 • pinkstervakantie: maandag 21 mei 2018
 • zomervakantie: maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018

 

Studiedagen schooljaar 2017-2018

 • maandag 2 oktober 2017
 • donderdag 1 februari 2018
 • woensdag 4 juli 2018

De studiedag in het begin van het jaar gaat over 3D leren, welke manieren van leren hebben de kinderen en welke inrichting van de klas past daarbij. Een dag waarin we meer tijd nodig hebben, en waar u komend jaar nog veel meer over gaat horen.

De studiedagen in februari en juli zijn voorafgaand aan de rapporten. Op die dag hebben we rapportbespreking, analyseren we al onze toetsgegevens (methodetoetsen en citotoetsen) maken we n.a.v. de analyses nieuwe handelingsplannen, nieuwe groepsplannen, overleggen we wie voor het komende semester extra hulp nodig heeft, worden bijbehorende roosters gemaakt, kortom een dag van waarde, zowel voor ons als voor onze leerlingen.
Natuurlijk analyseren we de toetsgegevens ook tussendoor, worden handelingsplannen iedere 6 weken geëvalueerd, maar de meerwaarde in februari en juli is, dat we ook de CITO gegevens hebben.

Naast deze studiedagen hebben we ook nog studiemiddagen, maar die vinden plaats na schooltijd. Met het nieuwe lesrooster hebben we daar nu tijd voor.

We kennen de wens voor de vrijdag voor de krokusvakantie. We hebben binnen het rooster ruimte om de dag voor de krokusvakantie om 12 uur vrij te geven. Meer ruimte hebben we komend jaar (nog) niet.

 

Social Schools

Paulus Portaal