Vakanties en Studiedagen

Gezien het grote aantal kinderen uit Abcoude dat voortgezet onderwijs in Amsterdam volgt passen we met de scholen in Abcoude onze vakanties aan die van Amsterdam (regio Noord) aan.

2017-2018

  • zomervakantie: maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018
woensdag 4 juli 2018 - studiedag

De studiedag in het begin van het jaar gaat over 3D leren, welke manieren van leren hebben de kinderen en welke inrichting van de klas past daarbij. Een dag waarin we meer tijd nodig hebben, en waar u komend jaar nog veel meer over gaat horen.

De studiedagen in februari en juli zijn voorafgaand aan de rapporten. Op die dag hebben we rapportbespreking, analyseren we al onze toetsgegevens (methodetoetsen en citotoetsen) maken we n.a.v. de analyses nieuwe handelingsplannen, nieuwe groepsplannen, overleggen we wie voor het komende semester extra hulp nodig heeft, worden bijbehorende roosters gemaakt, kortom een dag van waarde, zowel voor ons als voor onze leerlingen.
Natuurlijk analyseren we de toetsgegevens ook tussendoor, worden handelingsplannen iedere 6 weken geëvalueerd, maar de meerwaarde in februari en juli is, dat we ook de CITO gegevens hebben.

Naast deze studiedagen hebben we ook nog studiemiddagen, maar die vinden plaats na schooltijd. Met het nieuwe lesrooster hebben we daar nu tijd voor.

We kennen de wens voor de vrijdag voor de krokusvakantie. We hebben binnen het rooster ruimte om de dag voor de krokusvakantie om 12 uur vrij te geven. Meer ruimte hebben we komend jaar (nog) niet.

2018-2019

  • Eerste schooldag maandag 3 september 2018
  • herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 
  • kerstvakantie: maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019 
  • voorjaarsvakantie: maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019
  • meivakantie: Goede vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
  • Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
  • pinkstervakantie: maandag 10 juni 2019
  • zomervakantie: maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

copyright © Paulusschool Abcoude

Paulusschool is een school van Kalisto